De Hypotheekwinkel | Persoonlijk en betrokken

ma - vr: 9:00 - 17:00

Buiten kantooruren: 

OP AFSPRAAK

F. den Hollanderln 18

4461 HN  Goes

Nieuwsberichten

Nibud adviseert hypotheeknormen niet aan te passen

Voor mensen met een studieschuld blijft gelden dat zij fors minder kunnen lenen om een huis te kopen. Studentenorganisaties drongen onlangs aan op versoepeling van de regels op dat terrein. Zij zouden graag zien dat banken uitgaan van de nog resterende schuld in plaats van het oorspronkelijk geleende bedrag.


Maar het Nibud ziet geen reden de regels aan te passen en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) volgt dat advies. Het voorlichtingsinstituut wijst erop dat een studielening al veel lichter wordt meegewogen dan bijvoorbeeld rood staan, een creditcard of een persoonlijke lening. Ook moet rekening worden gehouden met het risico van een stijgende rente.


Het Nibud adviseert verder om het tweede inkomen ook in 2019 voor 70 procent mee te laten tellen. Dat percentage werd vorig jaar voor het eerst gehanteerd. Ook kunnen kopers meer lenen voor zeer energiezuinige woningen of voor het treffen van energiezuinige maatregelen. Ook die regeling wijkt niet af van de regels die dit jaar al gelden.


De plannen van het kabinet betekenen voor woningbezitters dat er op termijn iets meer ruimte komt voor het betalen van de hypotheeklasten. Inkomens van rond de 40.000 euro zullen hier het meest van gaan merken. Voor koper en hypotheekverstrekker blijft het volgens het Nibud belangrijk om goed naar individuele situaties te kijken.